Phone/Zalo 0975 223 153
Viết đánh giá của bạn
  • Chỉ thành viên đã đăng ký mới có thể đánh giá
*
*
Tệ
Xuất sắc
Đánh giá về sản phầm
Hàng tốt
Sử dụng ok
John Smith | 21/04/2018 4:14 CH
Đánh giá này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
Hàng tốt
Chất lượng ok
John Smith | 21/04/2018 4:14 CH
Đánh giá này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
Sản phẩm quá tốt
Dùng hiệu quả nhanh
John Smith | 14/08/2018 3:09 CH
Đánh giá này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)